สลับเส้นทาง
รถเข็นของฉัน 0

NEWS & UPDATE

SEE MORE

 • Thermal camera ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ VOC
  Thermal camera ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ VOC

  Thermal camera ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ VOC รุ่น PV400 เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของก๊าซอันตรายได้ดีที่สุด ด้วยเซนเซอร์อินฟราเรดแบบ refrigerated ประสิทธิภาพและความละเอียดสูงที่พัฒนาขึ้นเองโดย Guide Sensmart กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal camera) สำหรับการตรวจจับก๊าซ VOCs รุ่น PV จะแปลงก๊าซที่มองไม่เห็นเป็นภาพอินฟราเรดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด ทำให้การตรวจสอบการรั่วไหลของมีเทน (Methane) และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายอื่นๆ หลากหลายประเภท (เช่น Alkanes, Alkenes, Alcohols, Benzenes, Ketones) ในระหว่างการผลิต การขนส่ง และการจัดการในบริษัทปิโตรเคมีและบริษัทอื่นๆ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ เช่น การปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายเข้าสู่บรรยากาศ และเป็นการรับประกันถึงความปลอดภัยในการผลิตได้เป็นอย่างดี

 • เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (Electrical Conductivity Meter หรือ EC Meter)
  เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (Electrical Conductivity Meter หรือ EC Meter) คืออะไร?

  เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (Electrical Conductivity Meter หรือ EC Meter) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การใช้งานเครื่องมือนี้ช่วยให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำมีข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจในการปรับปรุงสภาพน้ำและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 • ฮีตเตอร์อินฟราเรด (Infrared Heater) ในงานอุตสาหกรรม
  ฮีตเตอร์อินฟราเรด (Infrared Heater) ในงานอุตสาหกรรม

  ฮีตเตอร์อินฟราเรด (Infrared Heater) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตความร้อนโดยใช้พลังงานแสงอินฟราเรด ซึ่งเป็นรังสีที่มีคลื่นยาวกว่าแสงสีแดงในสเปกตรัมการมองเห็น อุปกรณ์เหล่านี้มักจะใช้ในการสร้างความร้อนในบริเวณที่มีพื้นที่ใหญ่ เช่น ในพื้นที่กว้าง เรือนกระจก หรือโรงงาน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการสร้างความร้อนและใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการทำความร้อนแบบยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในหลายสถานการณ์ที่ต้องการความร้อนทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้อุณหภูมิสูงขึ้นเหมือนกับการใช้เตาหรือเตาไฟฟ้าทั่วไป

 • Electromagnetic Flow Meter (มิเตอร์วัดการไหลแบบสนามแม่เหล็ก)
  Electromagnetic Flow Meter (EMF) มิเตอร์วัดการไหลแบบสนามแม่เหล็ก เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราการไหลของของเหลวในระบบท่อ

  เมื่อพูดถึงการวัดอัตราการไหลของของเหลวในระบบท่อ หรือท่อส่งน้ำ เครื่องมือที่ไม่สามารถไม่ได้กล่าวถึงก็คือ Electromagnetic Flow Meter (EMF) หรือเครื่องวัดการไหลด้วยหลักการของไฟฟ้า เครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งานในระบบท่อที่มีของเหลวที่เป็นสารตัวนำไฟฟ้า เช่น น้ำ น้ำเสีย หรือน้ำมัน โดยการใช้หลักการของการสร้างกระแสไฟฟ้าในน้ำสารตัวนำไฟฟ้าเมื่อมีการไหลผ่านท่อ

 • ผู้บริหารพาทีมงานไปดูงาน Hannover Fair (Hanover Messe) 2024
  ผู้บริหารพาทีมงานไปดูงาน Hannover Fair (Hanover Messe) 2024

  งานแสดงสินค้า Hannover Messe เป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าและงานแสดงเทคโนโลยีชั้นนำที่สำคัญในโลก โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานนี้มีความเน้นที่จะนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ใหม่ล่าสุดในหลายสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing), การอัตโนมัติในโรงงาน (Factory Automation), การใช้งานโรบอต (Robotics), การใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things - IoT), พลังงานทดแทนและพลังงานความร้อน (Renewable Energy and Heat), และหลายสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

 • Fire alarm system, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  Fire Alarm System (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) คืออะไร? สำคัญยังไง?

  ระบบ Fire Alarm (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) เป็นระบบที่ใช้ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดเหตุไฟไหม้ในสถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยในการลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและช่วยชีวิตมนุษย์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detectors) หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับควัน และอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detectors) ซึ่งเมื่อตรวจจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะส่งสัญญาณเตือนผ่านระบบเสียง (siren) หรือส่งข้อความไปยังผู้ดูแลระบบ เพื่อให้มีการรับมือกับเหตุการณ์ไฟไหม้ทันที

 • SCMA new Headquarters
  SCMA ย้ายสำนักงานใหญ่ไปศรีสมาน นนทบุรี

  ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 บริษัท SCMA Company Limited (บจก.เอสซีเอ็มเอ) ได้ทำการย้ายสำนักงานใหญ่จากสถานที่ที่ตั้งมานานกว่า 43 ปีที่ย่านสะพานควาย กรุงเทพฯ มายังสำนักงานใหญ่ใหม่ที่ตั้งอยู่ในเขตศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญขององค์กรที่มุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

 • ผู้บริหาร SCMA Company Limited ได้รับเชิญไปบรรยาย ณ รัฐสภากรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
  ผู้บริหาร SCMA Company Limited ได้รับเชิญไปบรรยาย ณ รัฐสภากรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

  คุณปริญญา เสริมสุขสกุลชัย ผู้บริหาร SCMA Company Limited ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นวิทยากรร่วมในงาน German-Asian Business Dialogue 2018 ณ รัฐสภากรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 18.04.2018

PROMOTION

SEE MORE